Sunday, November 23, 2008

ఆ రాత్రి ఏం జరిగిందంటే ..యూట్యూబ్ లో 'రా..ముడు కలగనలేదు జా..నకి పతి కాగలడని..' పాటచూస్తున్నాను


జయసుధ శోభన్ బాబు ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకుని ఒక కాలు ముందుకి ఒక కాలు వెనక్కు వేస్తూ ఒకరికాలొకరు తొక్కుకోకుండా జాగ్రత్తగా నడుస్తూ పాడుతున్నారు ..మధ్య మధ్యలో జయసుధ శోభన్ బాబు ఎడమ చేతిని తన నడుమ్మీదేయించుకుని తనచేతితో శోభన్ బాబు కుడిచేతిని పైకెత్తి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తూ ఉంది...


రేయ్ వాచ్ మేన్ టైమెంత? ..రమేష్గాడి కేకలాంటి అరుపు పక్కరూంలోంచి.


వాచ్ మేన్ ఏంట్రా ??


వాచ్ పెట్టుకున్న మేన్ వు కాబట్టి నువ్వు వాచ్మేన్... హహహ ..టైం చెప్పు. మళ్ళీ అరిచాడు.


ఏడిసావ్..పదింపావ్..వెళ్ళి రైస్ పెట్టు పులిహోర చేద్దాం..


రేయ్ ఆ పేరెత్తితే ఇరగ్గొడతా...నువ్వు చేసేది పులిహోర కాదురా నాయనా...పులిహోర-65, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే పులిహోర-365..ప్రతిరోజూ అదేతిని నా బాడీ పచ్చగా తయారయ్యింది చూడు...నీకోదణ్ణం రా ఈరోజుకి నూడిల్స్ చేద్దాం.


'సరే చావు...' అనేసి మళ్ళీ పాట చూడ్డంలో పడిపొయా.


ఈ రెండునిమిషాల్లో శొభన్ బాబు కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అయినట్టున్నాడు ...జయసుధని పట్టుకుని వెనక్కి మూడడుగులు నడచి ఆగి చప్పట్ట్లుకొట్టి తిరిగి రెండడుగులు ముందుకి...


'రేయ్ చావు అంటే గుర్తుకొచ్చింది..అమెరికాలో మనవాళ్ళనే టార్గెట్ చేసి చంపుతున్నారేమో అని అనిపిస్తూందిరా ఈ మధ్య జరిగినవి చూస్తుంటే..' మళ్ళీ తగులుకున్నాడు రమేష్గాడు.
లేకపోతే ఇంతమంది ఇండియన్స్ ఉండగా మనోళ్ళకే ఎందుకు జరుగుతున్నాయ్ ఇవన్నీ...కచ్చితంగా ఏదో ఉంది.. కొంపతీసి ఏ సైకో గాడైనా మనవాళ్ళ మీద కన్నేసాడంటావా...చూపుడువేలుతో నోటిమీదకొట్టుకుంటూ అన్నాడు మళ్ళీ..


నాకు చిరాకేసి...ఒరేయ్ నువ్వు తెలిసో తెలీకో తెలుగుజాతికి ఒక మేలుచేసావ్..అదేంటంటే నువ్వు TV మీడియావైపు వెళ్ళకుండా వుండడం. లేదంటే ఇప్పుడున్న దరిద్రానికి తోడు నీలాంటివాడి చెత్త్ అనుమానాలన్నీ అరంగంటకోసారి ఎ TV99 లోనో చూపించి ఇటు అమెరికాలో బ్రతికున్న తెలుగు వాళ్ళని అటు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళ పేరేంట్స్ ని అరంగంటకోసారి చంపేసేవోళ్ళు. ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ అనుకోకుండా ఒకేసారి జరగడంవల్ల ఇంత హడావిడి అంతే..బయట తిరిగేటప్పుడు కొంచేం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంటికొచ్చి ఎవడూ ఏమీ చెయ్యడు...అంతెందుకురా మనం ఇక్కడకొచ్చిన ఇన్నాళ్ళలొ..ఎవడైనా మనవైపు చూసాడా? మన ఇంటికెవడైనా వచ్చాడా? కనీసం ఇంటి తలుపెవడైనా తట్టాడా......?


'టింగ్ టీంగ్...' డోర్ బెల్ మోగింది


'తట్టాడు...' అని బాత్రూంలోకి పరిగెట్టబొయి మనసుమార్చుకుని బాల్కనీవైపు పరిగెట్టాడు రమేష్గాడు.


ఇదే మొదటిసారి మా డోర్ బెల్ మోగటం...అదీ రాత్రి పదిన్నరకేమో నాకు తెలీకుండానే జీరో డిగ్రీ చలిలోకూడా చెమటలు పట్టేసాయ్...రమేష్గాడు బాల్కనీలోంచి జంప్ చేయడానికి పొజిషన్ తీస్కుని సిగ్నల్ గురించి నా వంక చూస్తున్నాడు... నాకు ఇంట్లోవాళ్ళందరూ వరసపెట్టి గుర్తుకొచ్చేస్తున్నారు..ఫిబ్రవరిలో ఇంటికెళడానికి టికెట్ కూడా బుక్ చేసా...


'టింగ్ టీంగ్...' మళ్ళీ మోగింది.


రమేష్గాడివైపు చూసా...రెండో బెల్ వినడంతోనే ఒకకాలు ఇటువైపు ఒకకాలు అటువైపు వేసి బాల్కనీ రెయిలింగ్ మీదకూర్చుని దూకడానికి రెడీగా ఉన్నాడు.


నేను రేపు TV9 లో కనబడతానని రాసిపెట్టినట్టుంది...ధైర్యే సాహసే ఎంకటలక్ష్మి అని మనసులో గట్టిగా అనుకుని మెల్లగా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ వెళ్ళి తలుపుకున్న గాజు కన్నంలోంచి చూసా...జీవితంలో మొదటిసారి వెన్నులోంచి చలిపుట్టడమంటే ఏంటో అనుభవంలోకొచ్చింది..


ఎవడొ నల్లడ్రస్సు వేసుకుని మొహానికి పుఱ్ఱె టైపు మాస్కు పెట్టుకుని నుంచుని వున్నాడు.


రమేష్గాడు చెప్పింది నిజమే ఎవడో సైకోగాడు నిజంగానే కన్నేసినట్టున్నాడు...భగవంతుడా ఇంతబతుకూ బతికి ఇవాళ ఇలా వీడి చేతిలో...ఏడుపొచ్చేస్తూందొకపక్క..ఏదొకటిచేయాలి అనుకుంటూ మొబైల్ బయటకు తీసా...


'టింగ్ టీంగ్...' మళ్ళీ మోగింది...అయితె ఈసారి మాది కాదు ఎదురు ఫ్లాట్ వాళ్ళదనుకుంటా...


కన్నంలోంచి చూద్దామని కంగారులో డొర్ కి నెత్తి బాదుకుని పెద్ద సవుండొచ్చింది..ఎదురింటి గుమ్మం ముందునుంచున్న సైకోగాడు వెనక్కి తిరిగి చూసాడు...


అయిపోయింది ..అంతా అయిపోయింది ఇంట్లొ మనుషులుండీ తలుపు తీయలేదని వాడికి తెలిసిపోయింది...గోయిందా గోయిందా...కన్నంలోంచి అంత కంగారుగా చూడకపోతే చస్తానా..ఇప్పుడు చూసినందుకే చచ్చేలావున్నాను ...ఇదంతా నా దురద్రుష్టం...అనుకుంటుంటే అధ్రుష్టలక్ష్మి ఎదురింటావిడ రూపంలో వాళ్ళ తలుపు తెరిచింది...


పొడిచేసాడు...పొడిచేసాడు...అనుకున్నా,


ఆశ్చర్యం.... ఆవిడ బయటకు రావడంతోనే 'వొహ్హొ వొహ్హొ అని అనందం గా కేకలేసుకుంటూ వాడితో రెండుసార్లు గెంతి వాడిదగ్గరున్న బ్యాగులో ఏవో పడేసింది...ఏదో మాట్లాడుకున్నారు నాకేమీ వినపళ్ళా..


భయపడనవసరం లేదు,వీడు సైకోగాడు కాదు... ఇంక నాకు ధైర్యం ఎగదన్నుకొచ్చేసి తలుపు తీసి ఏంటి హడావిడి అన్నట్టు చూసా వాళ్ళవైపు.'హాలోవీన్ డే ' అందామె...


ఊఊప్స్ ...ఇవ్వాళ ఇదోకటుందనే మర్చిపోయా....ఈరోజు చిన్నపిల్లలు రకరకాల డ్రస్సులు గట్రా వేసుకుని ఇంటింటికీ వొస్తారు చాక్లేట్లు గట్రా ఇవ్వాలి అని మా బాసు మొన్నెప్పుడో చెప్పిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది...వీడు చూస్తే చిన్నపిల్లాడిలా కాదు చిన్న సైజు డైనోసార్ లా వున్నాడు...ఇంట్లో కొన్ని చాక్లెట్స్ వున్నట్టు గుర్తు ....చూద్దాం అనుకుని వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి.............................


'చివరిక్షణంలో ఉరిశిక్ష తప్పించుకున్న వాడిలా' కళ్ళల్లో నీళ్ళతో రమేష్గాడు..


(ఇక్కడ హాలోవీన్ డే రోజున జరిగిన చిన్న అనుభవానికి రంగులద్ది....)